Avisos legais

O presente Aviso Legal regula as condicións xerais de acceso e utilización do sitio web accesible na dirección URL https://annafigueiredo.gal (dagora en diante, o sitio web), que Anna Figueiredo pon a disposición dos usuarios de Internet. A utilización do sitio web implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluidas neste Aviso Legal. En consecuencia, o usuario do sitio web debe ler atentamente o presente Aviso Legal en cada unha das ocasións nas que se porpoña utilizar a web, xa que o texto podería ter modificacións a criterio do titula r da web, ou a causa dun cambio lexislativo, xurisprudencial ou na práctica empresarial.

1.- TITULARIDADE DO SITIO WEB.

Nome da titular: Anna R. Figueiredo
Correo electrónico: comunicacion@annafigueiredo.gal

2.- OBXECTO.

O sitio web facilita aos usuarios do mesmo o acceso á información e servizos prestados por Anna R. Figueiredo a aquelas persoas ou organizacións interesadas nos mesmos.

3.- ACCESO E UTILIZACIÓN DA WEB.

3.1.- Carácter gratuito do acceso e utilización da web.
O acceso á web ten carácter gratuito para os usuarios da mesma.
3.2.- Rexistro de usuarios.
Con carácter xeral o acceso e utilización da web non esixe a previa suscripción ou rexistro dos usuarios da mesma.

4.- CONTIDOS DA WEB.

O idioma utilizado pola titular na web será o galego. A titular non se responsabiliza da non comprensión ou entendemento do idioma da web polo usuario, nin das súas consecuencias.
A titular poderá modificar os contidos sen previo aviso, así como suprimir e cambiar éstos dentro da web, como a forma na que se accede a éstos, sen xustificación algunha e libremente, non responsabilizándose das consecuencias que os mesmos poidan ocasionar aos usuarios.
Prohíbese o uso dos contenidos da web para promocionar, contratar ou divulgar publicidade ou información propia ou de terceiras persoas sen a autorización da titular, nin remitir publicidade ou información valéndose para isto dos servizos ou información que se poñen a disposición dos usuarios, con independencia de se a utilización é gratuita ou non.
Os enlaces ou hiperenlaces que incorporen terceiros nás súas páxinas web, dirixidos a esta web, serán para a apertura da páxina web completa, non podendo manifestar, directa ou indirectamente, indicacións falsas, inexactas ou confusas, nin incurrir en accións desleais ou ilícitas en contra da titular.

5.- LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE.

Tanto o acceso á web como o uso non consentido que poida efectuarse da información contida na mesma é de exclusiva responsabilidade de quen o fai. A titular non responderá de ningunha consecuencia, dano ou perxuizo que puideran derivarse de devandito acceso ou uso. A titular non se fai responsable dos erros de seguridade, que se poidan producir nin dos danos que poidan causarse ao sistema informático do usuario (hardware e software), ou aos ficheiros ou documentos almacenados no mesmo, como consecuencia de:

  • a presenza dun virus no ordenador do usuario que sexa utilizado para a conexión aos servizos e contidos da web,
  • un mal funcionamento do navegador,
  • e/ou do uso de versións non actualizadas do mesmo.
  • non se fai responsable da fiabilidade e rapidez dos hiperenlaces que se incorporen á web para a apertura doutras.
  • non garante a utilidade destas ligazóns, nin se responsabiliza dos contidos ou servizos aos que poida acceder o usuario por medio destas ligazóns, nin do bu funcionamento destas webs.
  • non será responsable dos virus ou outros programas informáticos que deterioren ou poidan deteriorar os sistemas ou equipos informáticos dos usuarios ao acceder á súa web ou outras webs ás que se accedera mediante ligazóns desta web.

6.- EMPREGO DA TECNOLOXÍA “COOKIE”.

A web emprega cookies, e pode consultar a nosa Normativa de Cookies, que respecta en todo momento a confidencialidade e intimidade do mesmo.

7.- PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL.

Son propiedad de Anna R. Figueiredo todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual da web, así coma dos contidos que contén. Calquera uso da web ou dos seus contidos deberá ter un carácter exclusivamente particular. Está reservado exclusivamente a Anna R. Figueiredo todo uso que implique a copia, reprodución, distribución, transformación, comunicación pública ou calquera outra acción similar, de todo ou parte dos contidos da web, polo que ningún usuario poderá levar a cabo estas accioóns sen a autorización previa e por escrito de Anna R. Figueiredo.

 8.- POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS

Anna R. Figueiredo garante la protección e confidencialidade dos datos persoais, de calquera tipo dacordo co disposto na Ley Orgánica 15/1999, do 13 de Decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal.
Anna R. Figueiredo non recompila os datos persoais facilitados polo usuario da web e polo tanto non procede ao seu uso fora do marco deste sitio.

Os datos facilitados a través de formularios serán usados só co fin solicitado na propia mensaxe e non se facilitarán a terceiros para o seu procesamento. No caso de estar aínda dispoñibles no servidor, garántese a confidencialidade e infórmase de que se adoptaron os niveis de protección que legalmente se esixen, se ben o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables. En caso de que se considere oportuno que se cedan os seus datos de carácter persoal a outras entidades o usuario sería informado dos datos cedidos, da finalidade do ficheiro e do nome e dirección do cesionario, para que poida dar consentemento inequívoco ao respecto.

En cumprimento do establecido no RXPD o usuario poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación cancelación e oposición. Para isto debe contactar connosco a través de comunicacion@annafigueiredo.gal.

9.- LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN COMPETENTE.

O presente Aviso Legal interpretarase e rexirase de conformidade coa lexislación española. Anna R. Figueiredo e os usuarios, con renuncia expresa a calquer outro foro que puidera corresponderlles, sométense a os xulgados e tribunais do domicilio do usuario para calquer controversia que pudiera derivarse do acceso ou uso da web. Se o usuario ten o seu domicilio fora de España, Anna R. Figueiredo e o usuario, sométense, con renuncia expresa a calquer outro foro, aos xulgados e tribunais do domicilio de Anna R. Figueiredo.